Εξερευνήστε 156987 τεκμήρια ποικίλων τύπων*
από 41 φορείς περιεχομένου...

* Η ταξινόμηση του περιεχομένου σε ενιαίο λεξιλόγιο τύπων πραγματοποιήθηκε απο το ΕΚΤ

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Άγνωστος
Χάλκινο δακτυλίδι. Φέρει συμφυή, κυκλικής κάτοψης σφενδόνη, η οποία κοσμείται με εγχάρακτο γεωμετρικό διάκοσμο από συνεχή τρίγωνα σε τρεις επάλληλες ταινίες διαχωριζόμενες από διπλή γραμμή. Ταινιωτή στεφάνη που διευρύνεται στους ώμους.
Φορέας: Αποθετήριο Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας