Εξερευνήστε 157959 τεκμήρια ποικίλων τύπων*
από 42 φορείς περιεχομένου...

* Η ταξινόμηση του περιεχομένου σε ενιαίο λεξιλόγιο τύπων πραγματοποιήθηκε απο το ΕΚΤ

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Άγνωστος δημιουργός
Ξεστή 4, Μέγα Κλιμακοστάσιο: αποκόλληση τοιχογραφιών.
Φορέας: Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας